Världsdiabetesdagen 💙 💙 💙
Den 14 november uppmärksammas Världsdiabetesdagen runt om i världen. Världsdiabetesdagen är en FN-dag som sätter fokus på alla de miljoner människor som lever med, eller riskerar att insjukna i, diabetes.
💙 💙 💙
4 av 10 personer med diabetes har, eller har haft, behov av psykosocialt stöd och 60 procent av de med behov just nu uppger att de inte får det stöd de behöver av sin vårdgivare. Detta visar en ny undersökning bland drygt 3 400 av Diabetesförbundets medlemmar. Behovet för hjälp är dessutom dubbelt så stort bland unga personer med diabetes.