FAQ

 

Frågor och svar på vanligt förekommande frågor om diabetes.

FAQ

(vanligt förekommande frågor)

Hittar du inte vad du söker så maila oss, vi svarar dig och lägger sen upp din fråga här på sidan – så att andra kan få ta del av den informationen. Vi bygger löpande upp den här sidan.

FRÅGA: Vad är diabetes och varför får man sjukdomen?

Svar: 

Det finns flera olika typer av diabetes, och gemensamt för alla är att de leder till att sockerhalten i blodet blir för hög. Man talar främst om diabetes typ 1 och typ 2. Dessa skiljer sig åt på flera olika sätt.

Har man diabetes typ 1 så innebär det att kroppen inte kan producera insulin, vilket behövs för att glukos (socker) ska överföras från blodet till cellerna i kroppen. Det leder till att blodsockret stiger. Diabetes typ 1 får man leva med hela livet och kräver att man regelbundet tillsätter insulin i blodet. Insulin hjälper kroppens celler att ta upp sockret, vilket minskar blodsockervärdet.

Har man istället diabetes typ 2 så innebär det att kroppen fortfarande producerar insulin, men inte tillräckligt mycket för att ta upp sockret, vilket gör att blodsockervärdet stiger.

Både diabetes typ 1 och diabetes typ 2 har delvis med ärftlighet att göra. Diabetes typ 2 påverkas även av din livsstil, såsom fysisk aktivitet och matvanor.

 

FRÅGA: Hur många diabetessjukdomar finns det?

Svar: 

Utöver diabetes typ 1 och typ 2, så finns det flera, mindre vanliga diabetessjukdomar. Vi beskriver två av dessa nedan.

Prediabetes

Om man har prediabetes så innebär det att man ligger i riskzonen för att utveckla diabetes, då man lätt får förhöjda blodsockervärden. Det ökar risken för att utveckla diabetes typ 2. Risken för att få prediabetes ökar bland annat om du har förhöjt blodtryck, förhöjda blodfetter, röker eller utövar för lite fysisk aktivitet.

Graviditetsdiabetes

När du är gravid behöver kroppen mer insulin. Om insulinet som din kropp bildar inte räcker till så kan ditt blodsockervärde bli för högt. Då kan du få diagnosen graviditetsdiabetes. Efter förlossningen går graviditetsdiabetes över. För att minska risken för graviditetsdiabetes så kan du bland annat vara fysiskt aktiv och äta regelbundet.

FRÅGA: Kan man förebygga diabetes?

Så kan du förebygga diabetes:

* Bättre matvanor
* Viktminskning
* Mindre stillasittande
* Minska mängden snabba kolhydrater
* Stressa mindre
* Regelbunden motion

Diabetiker kan må bra av extra B-vitaminer och ett tillskott för syra-basbalansen för att minska syraförgiftning. Zink hjälper även kroppens insulinproduktion.

FRÅGA: Vilka drabbas av diabetes?

Så kan du förebygga diabetes:

Diabetes typ 1 har tidigare kallats för barn och ungdomsdiabetes, men kan uppkomma i alla åldrar. 

Diabetes typ 2 kallades tidigare för åldersdiabetes och risken att drabbas ökar med åldern. Det blir däremot allt vanligare att även yngre personer drabbas. Risken att få diabetes typ 2 ökas av faktorer som högt blodtryck, stillasittande och övervikt.

FRÅGA: Kan stress höja blodsockret?

Svar: Ja, stress ökar olika hormoner som i sin tur höjer blodsockervärdena.

FRÅGA: Stiger blodsockret vid infektion?

Hej!
Jag undrar om blodsockret stiger när man har en infektion i kroppen tex. hosta förkylning? Tycker att jag har svårare att få ned blodsockret efter en måltid.
————————–

Svar från läkaren

Ja, det gör det. Det är väl känt att kroppen får ett motstånd mot insulin i olika vävnader (ffa muskler) i samband med infektioner. Man kan då tillfälligtvis behöva öka sin medicinering, eller ta extra insulin, under infektionsperioden.

Men rådgör alltid med behandlande läkare först, åtminstone per telefon. Har man insulinbehandlad diabetes så brukar de flesta efter ett tag lära sig hur man själv ökar upp insulinet.

FRÅGA: Gränsvärde för blodsocker?

Var går gränsen på blodsockerhalten för att det skall räknas som diabetes. Jag har under de senaste åren legat mellan 6.0-6.4. Min läkare säger att jag ligger i riskzonen för utveckla diabetes typ2. Detta gör mig stressad. Kan gå och tänka på och oroar mig mycket varje gång jag skall ta ett nytt prov. Har även nu fått medicin för högt blodtryck och då blir oron ännu större för att utveckla diabetes.
Tacksam för svar

————————

Svar från läkaren

Gränsen för diagnosen diabetes går definitionsmässigt vid 7.0 mmol/l i blodsocker (plasmaglukos). Men värden nära denna nivå kan indikera förstadier till diabetes, dvs risk för att utveckla diabetes. Detta går dock att förebygga, framför allt med regelbunden motion som inte alls behöver vara intensiv. Promenader 30-60 minuter 3-4 gånger per vecka är utmärkt, tillsammans med en översyn av kosthållningen. Motion är ett mycket bra sätt att sänka både blodsocker, blodtryck och blodfetter oavsett om man går ner i vikt av motionen eller inte.

FRÅGA: Vad händer när man äter socker?

Vad är det egentligen som händer om man får i sig för mycket socker som diabetiker?

————————

Svar från läkaren

Hej,
Vid diabetes har man brist på insulin, vilket behövs för att sockret ska tas upp i bl.a. musklerna och användas som bränsle. För stort intag av socker leder till att det inte kommer in socker i musklerna och då stannar det istället kvar i blodet varigenom blodsockernivån stiger. Då händer 2 saker:
1) Det bildas ketoner (”syror”) därför att musklerna förbränner fett istället för socker.
2) Vid tillräckligt höga blodsockernivåer kan man också bli medvetslös (coma) vilket är ett livshotande tillstånd.

Med vänliga hälsningar,

Åke Sjöholm

Professor, Överläkare

Diabetesförbundet

Diabetesförbundet vill slå hål på myter och fördomar, ge stöd åt forskning och påverka beslutsfattare. De sprider kunskap för den som lever med diabetes och blir en mötesplats för människor i samma situation.

Ju fler vi blir desto starkare blir vår röst. Ta del av alla medlemsförmåner och tryggheten i att ha en stor organisation i ryggen. Som huvudmedlem får du dessutom tidningen Allt om Diabetes sex gånger per år.