Om oss

Vi tycker att alla ska få leva ett långt och friskt liv med diabetes, fritt från orättvisor och fördomar.

Välkommen till Diabetesföreningen i Uppsala!

Vi tycker att alla ska få leva ett långt och friskt liv med diabetes, fritt från orättvisor och fördomar. Genom att sprida kunskap och förståelse i Uppsala med omnejd är vi en stark röst på lokal nivå.

Ta chansen att träffa andra som lever med diabetes. Vi arrangerar möten och aktiviteter för den som vill engagera sig, utbyta erfarenheter eller bara umgås.

Styrelsen för Diabetesföreningen Uppsala

Vid årsmötet i mars 2021 valdes delvis en ny styrelse

Christine Strömbom

Christine Strömbom

Ordförande

Helena Wall

Helena Wall

Sekreterare

Inger Eriksson

Inger Eriksson

Kassör

Rolf Kärne

Rolf Kärne

Medl.register

018-42 56 41

 Angelica Ebert

Angelica Ebert

Ledamot

Veronica Malm

Veronica Malm

Ledamot

Christina Lundin

Christina Lundin

Ledamot

Leif Sandberg

Leif Sandberg

Ersättare

Elin Dahlén

Elin Dahlén

Ersättare

Styrelsen informerar!

Är du ung, driven och vill engagera dig?

Vi behöver någon som kan driva vårt ungdomsinitiativ Sockerbomberna, som riktar sig till diabetiker mellan 15 och 30 år. Hör av dig så kan vi diskutera vidare!

Vi söker alltid medlemmar som vill engagera sig i föreningens övriga aktiviteter.

Har ni förslag på föreläsningar och aktiviteter, eller om ni vill arbeta i styrelsen så kontakta gärna oss på uppsala@diabetes.se

Vi ser fram emot att bli en ännu starkare röst för er medlemmar i Uppsala!

Om föreningen

Historik

Diabetesföreningen i Uppsala bildades 1951 under namnet Lokalföreningen för Sockersjuka i Uppsala med omnejd. Föreningens första ordförande var Lars Kärne. 1973 ändrades namnet till Uppsala läns Diabetesförening efter en önskan från förbundshåll om länssammanslutningar. 1980 bildades den nuvarande lokalföreningen, Diabetesföreningen i Uppsala med omnejd som idag har ca 650 medlemmar.

Föreningen ingår i Uppsala läns Diabetesförening där även lokalföreningarna i Enköping Håbo och Skutskär & Älvkarleby ingår.

Föreningens ändamål

Diabetesföreningen i Uppsala med omnejd är ansluten till Svenska Diabetesförbundet och ska som handikapporganisation samla och organisera alla dem som vill förbättra livsvillkoren för personer med diabetes samt närstående och bevaka deras intressen i syfte att minimera konsekvenserna av sjukdomen.

Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden.

 

Uppgifter

  • att bedriva ett intressepolitiskt påverkansarbete i viktiga samhällsfrågor för människor med diabetes och deras närstående.
  • att stödja vetenskaplig forskning rörande diabetes.
  • att arbeta med medlemsvärvning.
  • att erbjuda medlemmarna relevanta förmåner.
  • att bedriva sådan verksamhet som efterfrågas av människor med diabetes eller deras närstående.
  • att samarbeta och samråda med andra lokalföreningar inom Svenska Diabetesförbundet i gemensamma frågor.