Aktiviteter

En kväll av forskning och samtal med Uppsalas diabetesforskare!

av | sep 18, 2023 | Aktiviteter, pågång

För att uppmärksamma Världsdiabetesdagen bjuder Diabetesföreningen i Uppsala tillsammans med Uppsala diabetescentrum till en kväll av forskning och samtal med Uppsalas diabetesforskare.

 

NÄR:  måndagen den 13 november klockan 18.00 – 20.30 Utställare på plats från 17.30
VAR: Humanistiska teatern, Engelska Parken, Thunbergsvägen 3C, Uppsala universitet.

Anmälan senast: 6 november till uppsala@diabetes.se  eller till Rolf 018 – 425641

 

Kvällens program

18:00-18:10 Ordförande för lokalföreningen i Uppsala Christine Strömbom och
                     UDC centrumföreståndare Professor Per-Ola Carlsson hälsar välkomna

18:10-18:30 Olle Korsgren, Professor, överläkare i klinisk immunologi
                     Klinisk ötransplantation: var står vi idag och hur ser framtiden ut vad gäller
cellbaserade terapier?

18:30-18:50 Ulf Risérus, Professor i klinisk nutrition
                     Kost och typ-2 diabetes: vad säger senaste forskningen?

18:50-19:00 Frågor

19:00-19:30 Paus med fika och mingel samt möjlighet att besöka våra utställare

19:30-19:50 Jan Eriksson, Professor klinisk diabetologi och metabolism
                    Typ-1 och -2 diabetes, likheter och skillnader i deras följdsjukdomar

19:50-20:10 Jarl Hellman, Överläkare endokrinologi och diabetesvård
                     Diabetesbarometern och ny teknik för att optimera egenvården

20:10-20.30 Möjlighet att ställa frågor till panelen ledd av moderator

Moderator för kvällen är Tove Fall, Professor i molekylär epidemiologi