Vi fick ett mail där de söker personer till ett patientråd:
—————————————–

Hej,

Mitt namn är Marie Ekenberg och jag är doktorand inom läkemedelsepidemiologi på Uppsala universitet. Mitt doktorandprojekt handlar om digitala hjälpmedel för att stötta följsamheten till läkemedelsbehandling för patienter med typ 2 diabetes. En av studierna i doktorandprojektet kommer att vara gruppintervjuer med patienter kring vilka digitala hjälpmedel (t.ex. mobilappar) som patienter använder idag/skulle vilja använda för att ta sina läkemedel på ett så bra sätt som möjligt, men också kring svårigheter och utmaningar med att ha ett sådant hjälpmedel och hur dessa kan anpassas för patienternas behov på bästa sätt.

Det kommer att vara ett stort fokus på patientperspektivet och jag vill därför gärna ta hjälp av personer med typ 2 diabetes för att utforma studien, så den är relevant och lyfter aspekter viktiga för just patienterna. Jag skulle därför gärna skapa ett patientråd som kan vara del av denna studie, och om intresse finns även fler studier i framtiden.

Själva gruppintervjuerna kommer att utföras på plats i Uppsala, men de personer som involveras i planeringen av projektet kan finnas med på distans med digitala möten vid behov.

Vänliga hälsningar,

Marie Ekenberg, Doktorand i läkemedelsepidemiologi
Institutionen för Farmaci, Uppsala universitet

Tel: 076-1172270

Webbsida: Läkemedelsepidemiologi – Institutionen för farmaci – Uppsala universitet (uu.se)